Kruszywo żółto-zielone lub niebieskie

Luminescencyjne kruszywo – jest odporne na promienie UV, bazujące na poliolach . Wykorzystywane do oznakowania ścieżek, ścieżek rowerowych, chodników, ciągów komunikacyjnych, stawów, fontann, wejść i wyjść itp. Kruszywo to jest przeznaczone do dużych obciążeń i dużego natężenia ruchu.

Kolor luminescencyjny żółto-zielony, 25 lat powtarzalności cyklu, do stosowania na zewnątrz, trwałe, nietoksyczne, nie radioaktywne, odpowiednia trwałość na zużycie w agresywnych środowiskach. Baza polimerowa.
Wymiary 0.15 – 1.3 cm.