Firma LUMIINX Sp. z o.o.

projektuje, produkuje i instaluje produkty luminescencyjne.

Produkty te wykorzystują zjawisko luminescencji, która polega na absorbowaniu światła dziennego i oddawaniu go w nocy. Nasze produkty nie potrzebują źródła zasilania i kosztownych instalacji elektrycznych, serwisu i konserwacji. Działają samoistnie.

Dodatkowym atutem jest emisja stonowanego światła luminescencyjnego tworzącego niezapomniany efekt wizualny. Opieramy się na nowoczesnej technologii i doświadczeniu ludzi propagujących takie ekologiczne rozwiązania. Chronimy naszą planetę.

Nasza firma zyskała reputację w zakresie dostarczania wysokiej jakości produktów.

Produkty nasze znajdują zastosowanie w :

 • hotelach, obiektach gastronomicznych,
 • budynkach opieki zdrowotnej, szpitalach,
 • systemach przeładunkowo-załadunkowych,
 • magazynach i zakładach produkcyjnych,
 • budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej,
 • wojsku i marynarce wojennej,
 • lotniskach, pasach startowych i drogach kołowania,
 • oznaczeniach linii drogowych i ciągów komunikacyjnych (parkingów, ścieżek rowerowych itp.),
 • budynkach komunalnych, obiektach Straży Pożarnej i Policji,
 • stadionach i arenach, centrach sportowych,
 • instytucjach rządowych,
 • platformach wydobywczych i zakładach petrochemicznych.

Współpracujemy bezpośrednio z zespołami ds. bezpieczeństwa, urzędnikami budowlanymi, inspektorem BHP aby uzyskać zgodność z obowiązującymi przepisami. Projektujemy, produkujem i koordynujemy rozwiązania w każdym projekcie, bez względu na wielkość. Propagujemy rozwiązania proekologiczne, przyjazne dla środowiska naturalnego, czyniąc Świat piękniejszym.

Z naszych rozwiązań korzystają :

 • Inspektorzy straży pożarnej
 • Inspektorzy budynków
 • Dyrektorzy obiektów
 • Właściciele budynków
 • Grupy ds. Zarządzania nieruchomościami
 • Dyrektorzy ds. Bezpieczeństwa
 • Organizacje zajmujące się bezpieczeństwem
 • Agencje rządowe

 

ZASADA DZIAŁANIA LUMINESCENCJI

Luminescencja polega na emisji promieniowania elektromagnetycznego w postaci widzialnego światła po uprzednim zmagazynowaniu energii poprzez na przykład naświetlanie światłem widzialnym lub sztucznym. Obserwujemy to jako świecenie napromieniowanego materiału. Oddawanie energii w postaci światła nie zanika po ograniczeniu dostępu światła potrzebnego do dostatecznego „naładowania” elementu luminescencyjnego. Czas przechodzenia pobudzonych elektronów i oddawanie energii z poziomów wyższych od stanu pierwotnego zachodzi z pewnym opóźnieniem czasowym i jest zależne od czasu na świetlania i jego intensywności, częstotliwości emitowanego światła, własnej energii świetlnej. Jest to powolny proces, trwający zwylke przez 10 do 15 godzin. W tym czasie nagromadzona energia jest oddawana w procesie jej emisji w postacią widzialnej części promieniowaniua elektromagnetycznego. Materiały luminescencyjne są bezpieczne w użyciu, są nietoksyczne i nie są radioaktywne.

 

CO WYRÓŻNIA PRODUKTY LUMINESCENCYJNE.

 • Wysoka wartość emitowanego światła i długi czas świecenia.
 • Powtarzalność ładowania światłem bez możliwości przerwania tego procesu.
 • Brak zewnętrznego źródła zasilania (akumulatora).
 • Brak potrzeby zasilania.
 • Bezobsługowość, bezawaryjność, brak konserwacji.
 • Łatwość i zastosowania aplikacji do dowolnego podłoża (drogi, ścieżki rowerowe, elementy betonowe, stalowe i szklane, ciągi komunikacyjne i piesze wnętrza objektów archtektonicznych).
 • Calkowita nieszkodliwość dla organiamów żywych i otoczenia.

 

LUMINESCENCYJNE OZNACZENIA BHP

Luminescencyjne oznaczenia BHP, dróg ewakuacji, oznaczenia przeszkód i kierunków doskonale sprawdzają się we wszystkich sytuacjach związamych z awariami elektrycznymi oraz w warunkach ograniczonego oświetlenia lub jego całkowitego braku, podczas pożaru, dużego zadymienia i podobnych zagrożeń. Podczas znacznego ograniczenia widoczności ciągle pełnią swoją funkcję i działają bez zakłóceń spowodowanych brakiem energii.