OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH I KLATEK SCHODOWYCH.

W niektórych istniejących obiektach jest wymagane oznaczenie dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych. Do tych oznaczeń stosuje się luminescencyjne taśmy lub listwy aluminiowe gwarantujące oświetlenie dróg ewakuacji podczas awarii źródła zasilania oświetlenia.

OZNACZENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH I KLATEK SCHODOWYCH